2015/02/22-TTK_Đại Lễ Kỷ Niệm 20 Năm Hoằng Hóa - Tong2012