2017/12/09_Khóa Tu Bát Nhã Đặc Biệt tại TĐTK Nam Cali - Tong2012